บริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์จำกัด    Prachachuen MRI Center   Phone/Fax:580-2546-8,       
  Home aboutus Contents

รู้ก่อนสาย

หายก่อนพิการ

 

body.gif (9948 bytes)

dotarem.jpg (2052 bytes)

mag.jpg (3714 bytes)

 

อาการปวดหัวเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น

การมีความดันในกระโหลกศีรษะสูงเกินไป เนื่องจากมีเนื้องอก การอุดตันของทางเดินน้ำไขสันหลัง หรือจากมีเลือดออกในสมอง ผู้ป่วยมักมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจมีอาการปวดรุนแรง อาเจียนพุ่ง จนถึงการหยุดหายใจ หากไม่ได้รับการรักษาทันเวลา
จากความผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง ซึ่งอาการดังกล่าวมักจะมีลักษณะเรื้อรังมานาน หรือมีสิ่งเล้าเช่น กลิ่นน้ำมันเป็นต้น
การอักเสบของ โพรงจมูก หู โพรงฐานสมอง หรือเนื้อสมองเอง มักมีไข้สูง ร่วมด้วย

ลักษณะอาการของโรคทางสมอง

อาการโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดในสมอง ซึ่งสามารถแบ่งกว้างๆได้ดังนี้

  1. สมองส่วนบน(Cerebrum) ซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสมอง แบ่งเป็นส่วน ขวาและซ้ายทำหน้าควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายโดย ซีกขวาควบคุมข้างซ้ายและซีกซ้ายควบคุมข้างขวา นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมความคิดความจำ การมองเห็น และอื่นๆ อาการที่พบบ่อยคือ ปวดหัวไม่ทราบสาเหตุ แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง หรือพถติกรรมเปลี่ยนแปลง มีอาการชักหรือหมดสติบ่อยๆ ความจำเสื่อม สับสน คลื่นใส้อาเจียรโดยไม่ทราบสาเหตุ
  2. สมองส่วนล่าง(Cerebellum) ควมคุมการทรงตัว อาการที่เป็นบ่อยเช่น วิงเวี่ยนศีรษะคล้ายบ้านหมุน เสียการทรงตัว
  3. สมองส่วนกลาง(Pon and Brain stem) คือศูนย์รวมเส้นประสาทสมองทำหน้าที่เชือมโยงการสั่งการของสมองกับอวัยวะต่างๆ และเป็นช่องทางต่อกับไขสันหลังเพื่อส่งคำสั่งไปยังส่วนอื่นๆของร่างกาย อาการที่พบบ่อยเช่น ปากเบี้ยว หนังตาตก ลิ้นช้าแข็ง หรืออาจเชื่อมโยงกับอาการอื่นๆของสมองเนื่องจากเป็นทางผ่าน จนถึงการหยุดหายใจ

ความผิดปกติของสมองแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้ดังนี้

ความผิดปกติเป็นมาแต่กำเนิด(Congenital anormalies)

มักจะตรวจพบตั้งแต่วัยเด็ก เช่น มีพัฒนาการต่างๆช้ากว่ากำหนด ชักบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งการตรวจด้วย MRI จะบอกถึงการพัฒนาการของสมองได้ดีที่สุด เช่นการเจริญผิดปกติของเนื้อสมอง เส้นเลือดผิดปกติ เป็นต้น

ความผิดปกติจากโรคอื่นๆซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง เช่น

เส้นเลือดสมองตีบ,เนื้อสมองตาย,เส้นเลือดสมองแตก

เส้นเลือดสมองตีบ,สมองขาดเลือด ทำให้เนื้อสมองตายบางส่วนเกิดอาการอ่อนแรงทั้งซีก

เส้นเลือดแตกในสมอง มักจะมีอาการรุนแรง ทันทีทันใด เช่นอ่อนแรงทันทีและจะมากขึ้นเรื่อย เกิดในคนที่เป็นความดันสูง อุบัติเหตุทางสมอง หรือคนที่มีเส้นเลือดผิดปกติ

อาการ แขนขาอ่อนแรงข้างเดี่ยว หรือ2ข้าง ทันทีทันใด หรือเป็นๆหายๆ

มีอาการปวดหัวมากทันทีทันใด ร่วมกับมีอาการอ่อนแรง

มักมีโรคเดิมอยู่เช่น เบาหวาน ความดันสูง โรคหัวใจ เป็นต้น

MASS เนื้องอกในสมอง มีทั้งชนิดไม่ร้ายแรง เช่นถุงน้ำไปจนถึงชนิดที่ร้ายแรง เช่นเนื้อมะเร็งหรือมะเร็งที่รุกลามมาจากส่วนอื่น

อาการคือ

ปวดหัวเป็นประจำ มีคลื่นใส้อาเจียร

มีอาการอ่อนแรง

 

บุคคลิกภาพเปลี่ยนแปลง ชัก,กระตุก

สูญเสียการทรงตัว

 

 

ANUERISYM เส้นเลือดสมองโป่งพอง ความผิดปกติของผนังเส้นเลือดที่อ่อนแอ ทำให้พองขึ้นและมีโอกาสจะแตกสูงมาก

ปวดหัวเป็นประจำ ปวดตุ๊บๆ เป็นๆหายๆ หรือปวดมากทันทีทันใด

มีอาการปากเบี้ยว ลิ้นชา หนังตาตก

มักมีโรคประจำตัวอื่นเช่นความดันสูง

AVM เส้นเลือดผิดปกติ

 

ปวดหัวเป็นประจำ อ่อนแรง

อาจมีอาการชักเป็นประจำโดยไม่ทราบสาเหตุ

สมองฝ่อ(อัลซัลเมอร์) คือการเสื่อมของสมองในบริเวณที่เกี่ยวกับความจำโดยเฉพาะ ทำเสียความทรงจำระยะสั้นๆ อาการคือ

เคลื่อนไหวช้าลง บุลคลิกภาพเปลี่ยนแปลง

สูญเสียความทรงจำปัจจุบัน พูดแล้วลืม

สมองติดเชื้อ

ผู้ป่วยมักมีไข้สูง ปวดหัว สับสน

บุคคลิภาพเปลี่ยนแปลง

 

Back  Next

.